Mobilno obezbeđenje

Mobilno obezbeđenje je vid fizičkog obezbeđenja koje se obavlja motorizovanim patrolama uz evidentiranje na kontrolnim tačkama (Tour Guard System).
Mobile guarding

Mobilno obezbeđenje predstavlja novu uslugu na srpskom tržištu i G4S je prva kompanija u industriji obezbeđenja koja je uspostavila sektor Mobilno obezbeđenje. Krajem 2006. godine, sektor Mobilno obezbeđenje je nastalo integracijom Monitoring sektora i Sektora Kontrole i kvaliteta

Obuhvata tri osnovne usluge:

1. Patrole - Obilazak unapred definisanih objekata i perime-tara, bezbednosna provera i provera unutrašnjosti obezbeđenih objekata, Zaključavanje/otključavanje objekata, Izveštavanje o oštećenim bezbednosnim uređajima bravama, ogradama…

2. Intervencije – Pravovremene reakcija nakon prijema alarmnog signala sa ugroženog objekta; provera okoline ili unutrašnjosti objekta, obezbeđenje objekta nakon incidenta /nezgode sa ciljem zaštite dokaza do dolaska ovlašcenih lica (policije), u skladu sa Zakonskim, ograničenjima I zadržavanje počinilaca do dolaska policije.

3. Eskorte - Praćenje prevoza novca ili bilo koje druge robe sa ciljem zaštite od pljačke, prepada, otimanja ili slično

Ciljevi mobilnog obezbeđenja:

  • Preventivna Zaštita - Nasumičnim pojavljivanjem odvratiti potencijalne uljeze i vandale od ugrožavanja štićenih objekata
  • Faktor Iznenađenja - Otkriti svaku nepravilnost ili nezakonitu aktivnost prilikom patrolnog obilaska
  • Efikasnost – Intervenisati u najkraćem mogućem roku i sačuvati imovinu
  • Prilagodljivost – odgovoriti specifičnostima zahteva klijenata na bezbednosno optimalan način
  • Isplativost – kompromis između maksimiziranja bezbednost i minimiziranja troškova


^