G4S nudi uslugu Ličnog Vozača namenjenu rukovodećem osoblju klijenta. Ljudi izabrani za vršenje ovih usluga poseduju ne samo vrhunske vozačke sposobnosti, već su trenirani i kao oficiri službe fizičkog obezbedjenja.

Vozači su uvek u vezi sa Operativnim Centrom, u slučaju incidentne situacije na raspolaganju su ne samo neposredni izvršioci - vozači, već i timovi mobilnog obezbeđenja kao i najbliži G4S Regionalni centri, na teritoriji Srbije.

Kretanje vozila se može nadgledati putem GPS-a iz Operativnog Centra.

Klijent može zahtevati i dodatnu ad-hoc uslugu kadgod postoji potreba za pratnjom klijentovih Gostiju ili delegacije od/do aerodroma kao i tokom njihovog boravka u Srbiji.

Osim angažovanja vozača za lične i poslovne potrebe, u mogućnosti smo da i članove Vaše porodice bezbedno prevezemo do obdaništa, škole, bioskopa, pozorišta i sl.

Time klijenti dobijaju kompletnu uslugu VIP obezbedenja.

^